Archives by Month:

Archives by Year:

ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ณ อาคาร 36 ชั้น 6 ห้องพระ

ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ณ อาคาร 36 ชั้น 6 ห้องพระ

เชิญชวนอาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น จร […]
อบรมการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูและการเรียนรู้ท้องถิ่น

อบรมการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูและการเรียนรู้ท้องถิ่น

“อบรมการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูและการเรียนรู้ท้ […]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผิดระเบียบไปทำไม ถูกระเบียบสิดี ทัั้งดูดีและมั่นใจ เปิด […]
หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบติดขึ้นบัญชีครูผู้ช […]
เกี่ยวกับตนเอง

เกี่ยวกับตนเอง

กิจกรรมจิตอาสาที่เคยเข้าร่วม เรี่ยไรเงินเพื่อรวบรวมเงิน […]