Author Archive: admin

PDF

PDF

เรื่องใหม่ๆ

เรื่องใหม่ๆ

กรณีผู้ใช้เฟสบุ๊กชื่อ เมี่ยงปร๊ะ เต๊าะต๊ะ ตู้มต๊าม (หมู […]
ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ณ อาคาร 36 ชั้น 6 ห้องพระ

ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ณ อาคาร 36 ชั้น 6 ห้องพระ

เชิญชวนอาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น จร […]
อบรมการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูและการเรียนรู้ท้องถิ่น

อบรมการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูและการเรียนรู้ท้องถิ่น

“อบรมการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูและการเรียนรู้ท้ […]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผิดระเบียบไปทำไม ถูกระเบียบสิดี ทัั้งดูดีและมั่นใจ เปิด […]
หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบติดขึ้นบัญชีครูผู้ช […]
เกี่ยวกับตนเอง

เกี่ยวกับตนเอง

กิจกรรมจิตอาสาที่เคยเข้าร่วม เรี่ยไรเงินเพื่อรวบรวมเงิน […]
จิตอาสาสายพี่เลี้ยง

จิตอาสาสายพี่เลี้ยง

เลี้ยงอาหารผู้ป่วย, เล่านิทานให้เด็กกำพร้า, จัดแสดงละคร […]
จิตอาสาสายรักษ์โลก

จิตอาสาสายรักษ์โลก

ช่วยสุนัขจรจัด, เรี่ยไรเงินช่วยสัตว์เร่ร่อน, ปลูกป่า, ส […]