Category Archive: uncategorized

PDF

PDF

เรื่องใหม่ๆ

เรื่องใหม่ๆ

กรณีผู้ใช้เฟสบุ๊กชื่อ เมี่ยงปร๊ะ เต๊าะต๊ะ ตู้มต๊าม (หมู […]
ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ณ อาคาร 36 ชั้น 6 ห้องพระ

ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ณ อาคาร 36 ชั้น 6 ห้องพระ

เชิญชวนอาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น จร […]
อบรมการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูและการเรียนรู้ท้องถิ่น

อบรมการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูและการเรียนรู้ท้องถิ่น

“อบรมการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูและการเรียนรู้ท้ […]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผิดระเบียบไปทำไม ถูกระเบียบสิดี ทัั้งดูดีและมั่นใจ เปิด […]
หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบติดขึ้นบัญชีครูผู้ช […]
จิตอาสาสายรักสะอาด

จิตอาสาสายรักสะอาด

ทำความสะอาดวัด/โรงเรียน, กวาดใบไม้แห้ง, แยกขยะ ฯลฯ  ถ้า […]