หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบติดขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 จำนวน 23 คน

กศจ.ชัยภูมิ จำนวน 2 คน คือ 1. นางสาวพรทิพย์ ประทุมไทย  และ 2. นางสาวจันทร์ธิมา ดงวัง
กศจ.สระบุรี จำนวน 2 คน คือ 1. นายทวีศักดิ์ แก้วยงกต  และ 2. นายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก
กศจ.ขอนแก่น จำนวน 1 คน คือ 1.นางสาวอัญชลีพร สิมศิริวัฒน์
กศจ.สมุทรปรากร จำนวน 3 คน คือ 1.นางสาวพรทิทย์ ทองน้อย  2.นางสาวธวัลรัตน์ สำราญรื่น  และ 3. นายอุทิศ คงวงษ์
กศจ.ปราจีนบุรี จำนวน 1 คน คือ 1.นางสาววิไลพร เอี่ยมสุวรรณ
กศจ.ปทุมธานี จำนวน 2 คน คือ 1. นางสาววรรณนภา ภูแข่งหมอก  และ 2. นางสาวศิรินทร์กาญจน์ เทพมาลี
กศจ.นนทบุรี จำนวน 1 คน คือ 1. นายพงษ์พัฒน์ โด้คำ
กศจ.นครรราชสีมา จำนวน 10 คน  คือ ว่าที่ร้อยตรี 1. อนุชา อาจโยธา  2. นางสาวศศิวิมล วงศ์ปัตษา  3. นางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง  4.นางสาวสุวพัชร จีนกิ้ม  5.นายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ   6. นายพีรพล เจริญกุล  7.นางสาวปณตพร ทองสงฆ์   8. นางสาวฟาลิฎา ทองมี  9.นายสัตยา แก้วคำหอม    และ 10. นายขวัญชัย คุ้มวงษา
กศจ.หนองบัวลำภู จำนวน 1 คน คือ นายธนวัฒน์ ดงชมภู

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *